Túi nilon đựng rác và chất thải y tế, bệnh viện

Đơn giá:  Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Điện thoại: 04.3991.3789 - 0966.891.586

Tags: ,Túi đựng rác có màu, nhãn và biểu tượng của chất thải theo quy định tương ứng với chất thải y tế:

Kích thước theo tiêu chuẩn và phù hợp với lượng chất thải thu gom

Màu vàng hoặc tông màu vàng: Chất thải lây nhiễm

Màu đen: Chất thải hóa học nguy hại tế bào

Màu xanh hoặc tông màu xanh: Chất thải thông thường

Màu trắng hoặc tông màu trắng: Chất thải có khả năng tái chế

Túi đựng rác chất lượng cao, không bị thủng, bục vỡ trong quá trình thu gom, vận chuyển.

Thùng rác nhựa
Xe thu gom rác